Zpracování souborů cookies (GDPR)

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jako „GDPR“)

Specifikace prodejce (správce osobních údajů) - Kateřina Fulínová, IČO: 75120895, místem podnikání: Pražského povstání 2421, 25601 Benešov (dále jako „Prodejce“).
 
V souladu s GDPR tímto souhlasím s tím, aby Prodejce zpracovával mnou poskytnuté osobní údaje, a to při používání webu s e-shopem Prodejce, na kterém jsou Prodejcem využívány i soubory cookies. Beru na vědomí, že Prodejce používá tyto údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování jeho služeb.

Souhlasím s tím, aby Prodejce mnou poskytnuté osobní údaje (cookies) zpracovával pro tyto účely:

  • Analytický a statistický účel – návštěvnost e-shopu a délka jednotlivých návštěv, preference části e-shopu a jednotlivých stránek apod., na základě čehož můžeme přizpůsobovat pro vás obsah našeho e-shopu a zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat vám další nabídky na míru na našem webu. 
  • Preferenční / Personalizovaný účel – jazykové nastavení prohlížeče apod.
  • Reklamní účel – personalizace reklamy apod.

Při udělení souhlasu s reklamními a preferenčními cookies může docházet k profilování.
Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlas je možné nastavit pro všechny účely nebo pouze pro některé účely zaškrtnutím příslušné části nebo zcela odmítnout, a to kliknutí na odkaz v patičce „Nastavení cookies“.

Dle GDPR máte právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • požadovat opravu či výmaz svých osobních údajů dle čl. 16 a 17 GDPR,
  • požadovat omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • na přenositelnost osobních údajů, jež poskytl Prodejci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu dle čl. 20 GDPR,
  • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Veškeré podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů, práv a jejich výkonu, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů“.